Opłaty przy kupnie nieruchomości


Wybór rodzaju nieruchomości:

Mieszkanie spółdzielcze - własnościowe

z księgą wieczystą

Mieszkanie własnościowe lub dom lub działka

Nieruchomość rolna o powierzchni do 5 ha

Założenie księgi wieczystej (1)


Proszę wpisać cenę nieruchomości: Waluta
Podatek od czynności cywilnoprawnych: PLN
Opłata sądowa: PLN
Taksa notarialna: PLN (2)
VAT od taksy notarialnej: PLN
Wpisz prowizję Agencji %: PLN (3)
Wypis Aktu Notarialnego strona: PLN (4)

W sumie opłaty dodatkowe: PLN

Suma: PLN (5)

(1) Opłata stała od wniosku o założenie KW w kwocie 60 zł.
(2) Taksa notarialna zawiera maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy dla najczęściej spotykanych czynności notarialnych dokumentujących umowy z zakresu nieruchomości. W sprawach indywidualnych można kontaktować się bezpośrednio z kancelarią notarialną.
(3) Aby kalkulator rozpoczął pełne obliczenia należy wpisać prowizję Agencji! W kwocie wynagrodzenia zawarty będzie podatek VAT w stawce 23%. Istnieje możliwość negocjacji wynagrodzenia zgodnie z cennikiem obowiązującym w Agencji.
(4) Stawka za wypis wynosi 7.38 zł brutto za każdą stronę => proszę w okienku wpisać przybliżoną ilość stron.
(5) Kalkulator przy kupnie nieruchomości ma jedynie charakter poglądowy.


Tabela A kursów średnich walut obcych nr z dnia
1 EUR = PLN, 1 USD = PLN

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz.U.2000.86.959
2. ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U.2005.167.1398.
3. ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2004.54.535
4. ustawa z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Dz.U.2010.238.1578
5. rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych Dz.U.1993.46.210
6. rozporządzenie ministra sprawidliwości z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
7. rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług Dz.U.2002.99.894